eDiGi

DAFC

Tổng doanh thu eDiGi 2018

Member

Member 1

<30M 

Silver

Member 2

>30M

Gold

Gold

>80M

Platinum

Platinum

>150M

Ưu đãi

Xanh

Bạc

Vàng

Platinum

30M - 50M

50M -  80M

80M - 150M

Từ 150M trở lên

Ưu đãi bảo hành

       

Ưu tiên bảo hành nhanh tại cửa hàng  

Giảm giá dịch vụ kiểm tra thiết bị

3%

5%

7%

10%

Số lần miễn phí hỗ trợ người dùng onsite cho thiết bị iMac mua tại cửa hàng

 

100%

100%

100%

Chiết khấu khi mua hàng

       

iPhone

 

0.2%

0.3%

0.5%

iPad

 

1%

1.5%

2%

Mac

 

1%

1.5%

2%

Watch

 

1%

1.5%

2%

Phụ kiện

 

2%

3.0%

5%

Ưu đãi khác

       

Quà tặng sinh nhật

 

PMH 100k

PMH 150k

PMH 200k

Miễn phí giao hàng và thanh toán tận nhà

Ưu đãi tại các dịch vụ trong hệ thống IPPG